Ważne strony

mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów Można tu znaleźć aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

zus.pl
zus.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zawiera między innymi zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualne wskaźniki, akty prawne.

iskrakow.krak.pl
Urząd Skarbowy w Krakowie. Można tu znaleźć m.in interpretacje prawa podatkowego, podległych organów skarbowych, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych.

infor.pl

gofin.pl
pit.pl

Biuletyny Prawno-Gospodarcze. Zawierają porady finansowe, można tu także znaleźć kalkulatory, aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach.

pip.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy. Na stronie można znaleźć informacje na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ksiegowosc Polska

stat.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny.

nbp.pl
Narodowy Bank Polski.

mpips.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

prawo.lex.pl
Polski serwer prawa.

marr.pl
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.